Jpeg

Lốp

Tình trạng: Còn hàng

Danh mục:Lốp

Lốp xe được chế tạo khác nhau tùy theo phương tiện sử dụng, nhưng có cùng điểm chung là cao su chiếm phần lớn tỷ trọng nguyên vật liệu. Cao su tổng hợp và cao su tự nhiên đều được sử dụng để sản xuất săm lốp, tuy nhiên cao su tự nhiên có những ưu thế riêng mà cao su tổng hợp không thể thay thế được. Công nghiệp săm lốp là ngành tiêu thụ phân nữa sản lượng cao su thiên nhiên toàn cầu. Trong lốp xe tải nặng, cao su tự nhiên chiếm đến 60-80% tổng lượng cao su sử dụng.

463 reviews for Lốp

 1. Makaela
  2 out of 5

  :

  Your cranium must be proeicttng some very valuable brains.

 2. Clara
  2 out of 5

  :

  Hey, kilelr job on that one you guys!

 3. Chelsia
  5 out of 5

  :

 4. Hollie
  5 out of 5

  :

 5. Adelaide
  5 out of 5

  :

 6. Lyndall
  2 out of 5

  :

 7. Kaeden
  5 out of 5

  :

 8. Dillanger
  4 out of 5

  :

 9. Zariel
  3 out of 5

  :

 10. Cammie
  3 out of 5

  :

 11. Early
  5 out of 5

  :

 12. Aileen
  3 out of 5

  :

 13. Deandre
  5 out of 5

  :

 14. Dollie
  3 out of 5

  :

 15. Jimmy
  3 out of 5

  :

 16. Emma
  2 out of 5

  :

 17. Janese
  3 out of 5

  :

 18. Robinson
  4 out of 5

  :

 19. Snowy
  1 out of 5

  :

 20. Buffy
  3 out of 5

  :

 21. Shorty
  5 out of 5

  :

 22. Carlie
  4 out of 5

  :

 23. Cactus
  1 out of 5

  :

 24. Etty
  5 out of 5

  :

 25. Emily
  2 out of 5

  :

 26. Ollie
  3 out of 5

  :

 27. Chyna
  4 out of 5

  :

 28. Lexine
  3 out of 5

  :

 29. Sherry
  4 out of 5

  :

 30. Pepper
  3 out of 5

  :

 31. Char
  3 out of 5

  :

 32. Jaylyn
  4 out of 5

  :

 33. Mahalia
  1 out of 5

  :

 34. Satch
  5 out of 5

  :

 35. Verle
  4 out of 5

  :

 36. Rocky
  1 out of 5

  :

 37. Bette
  4 out of 5

  :

 38. Sandy
  2 out of 5

  :

 39. Charlee
  5 out of 5

  :

 40. Kaycee
  1 out of 5

  :

 41. Travon
  3 out of 5

  :

 42. Gloriane
  5 out of 5

  :

 43. Xandy
  3 out of 5

  :

 44. Adonica
  3 out of 5

  :

 45. Githa
  4 out of 5

  :

 46. Derex
  1 out of 5

  :

 47. Delly
  2 out of 5

  :

 48. Maisyn
  1 out of 5

  :

 49. Janais
  5 out of 5

  :

 50. Egypt
  5 out of 5

  :

 51. Sandy
  5 out of 5

  :

 52. Keiffer
  1 out of 5

  :

 53. Allayna
  3 out of 5

  :

 54. Marge
  3 out of 5

  :

 55. Prudy
  1 out of 5

  :

 56. Cyelii
  2 out of 5

  :

 57. Tommy
  4 out of 5

  :

 58. Caroline
  1 out of 5

  :

 59. Sanne
  1 out of 5

  :

 60. Pink
  3 out of 5

  :

 61. Artrell
  4 out of 5

  :

 62. Affinity
  5 out of 5

  :

 63. Bonner
  1 out of 5

  :

 64. Sagi
  5 out of 5

  :

 65. Jonalyn
  1 out of 5

  :

 66. Vina
  2 out of 5

  :

 67. Parthena
  1 out of 5

  :

 68. Caelyn
  2 out of 5

  :

 69. Dreama
  3 out of 5

  :

 70. Bear
  1 out of 5

  :

 71. Gabby
  3 out of 5

  :

 72. Arry
  1 out of 5

  :

 73. Ival
  2 out of 5

  :

 74. Janese
  1 out of 5

  :

 75. Hetty
  3 out of 5

  :

 76. Kellsie
  5 out of 5

  :

 77. Nelle
  5 out of 5

  :

 78. Amberlee
  4 out of 5

  :

 79. Kamron
  2 out of 5

  :

 80. Lateisha
  5 out of 5

  :

 81. Bertha
  5 out of 5

  :

 82. Lyza
  3 out of 5

  :

 83. Tibbie
  2 out of 5

  :

 84. Karess
  3 out of 5

  :

 85. Caelyn
  3 out of 5

  :

 86. Cyelii
  4 out of 5

  :

 87. Henny
  1 out of 5

  :

 88. Janelle
  3 out of 5

  :

 89. Gracyn
  3 out of 5

  :

 90. Mccade
  1 out of 5

  :

 91. Delores
  4 out of 5

  :

 92. Bucky
  1 out of 5

  :

 93. Jennis
  1 out of 5

  :

 94. Chuck
  1 out of 5

  :

 95. Maribeth
  5 out of 5

  :

 96. Demarlo
  3 out of 5

  :

 97. Stitches
  5 out of 5

  :

 98. Lillah
  5 out of 5

  :

 99. Welcome
  3 out of 5

  :

 100. Caiden
  2 out of 5

  :

 101. Cheyanne
  3 out of 5

  :

 102. Cassie
  1 out of 5

  :

 103. Zaylin
  3 out of 5

  :

 104. Teige
  2 out of 5

  :

 105. Lovie
  5 out of 5

  :

 106. Augustina
  2 out of 5

  :

 107. Janine
  2 out of 5

  :

 108. Caelii
  5 out of 5

  :

 109. Dorie
  1 out of 5

  :

 110. Jeslyn
  4 out of 5

  :

 111. Joyelle
  5 out of 5

  :

 112. Early
  2 out of 5

  :

 113. Kameryn
  1 out of 5

  :

 114. Kairii
  2 out of 5

  :

 115. Jonni
  5 out of 5

  :

 116. Lotta
  3 out of 5

  :

 117. Kayo
  3 out of 5

  :

 118. Loryn
  5 out of 5

  :

 119. Butterfly
  4 out of 5

  :

 120. Brandilyn
  2 out of 5

  :

 121. Valjean
  5 out of 5

  :

 122. Kalin
  3 out of 5

  :

 123. Janae
  4 out of 5

  :

 124. Mauve
  3 out of 5

  :

 125. Mildred
  3 out of 5

  :

 126. Karcy
  3 out of 5

  :

 127. Spud
  2 out of 5

  :

 128. Jenn
  5 out of 5

  :

 129. Karcy
  2 out of 5

  :

 130. Gloriane
  2 out of 5

  :

 131. Jacey
  4 out of 5

  :

 132. Nettie
  4 out of 5

  :

 133. Nettie
  2 out of 5

  :

 134. Gerry
  2 out of 5

  :

 135. Holland
  1 out of 5

  :

 136. Kayden
  2 out of 5

  :

 137. Kelis
  2 out of 5

  :

 138. Marilu
  1 out of 5

  :

 139. Buddy
  4 out of 5

  :

 140. Tess
  5 out of 5

  :

 141. Emeline
  2 out of 5

  :

 142. Ziarre
  4 out of 5

  :

 143. Bert
  3 out of 5

  :

 144. Zaiya
  2 out of 5

  :

 145. Dasia
  3 out of 5

  :

 146. Mira
  1 out of 5

  :

 147. Leaidan
  5 out of 5

  :

 148. Jimmy
  3 out of 5

  :

 149. Holland
  2 out of 5

  :

 150. Roxanna
  5 out of 5

  :

 151. Latasha
  4 out of 5

  :

 152. Avari
  4 out of 5

  :

 153. Daisy
  1 out of 5

  :

 154. Blessing
  1 out of 5

  :

 155. Zabrina
  2 out of 5

  :

 156. Kaylie
  2 out of 5

  :

 157. Tangie
  4 out of 5

  :

 158. Zariel
  2 out of 5

  :

 159. Jetson
  2 out of 5

  :

 160. Ivalene
  2 out of 5

  :

 161. Lorena
  4 out of 5

  :

 162. Lillah
  4 out of 5

  :

 163. Cade
  1 out of 5

  :

 164. Jailen
  3 out of 5

  :

 165. Kristy
  5 out of 5

  :

 166. Zaiya
  5 out of 5

  :

 167. Easter
  1 out of 5

  :

 168. Keyla
  1 out of 5

  :

 169. Torie
  4 out of 5

  :

 170. Carlinda
  2 out of 5

  :

 171. Jeneva
  3 out of 5

  :

 172. Judy
  2 out of 5

  :

 173. Loree
  3 out of 5

  :

 174. Jolyn
  2 out of 5

  :

 175. Blessing
  2 out of 5

  :

 176. Kailey
  5 out of 5

  :

 177. Esther
  4 out of 5

  :

 178. Kameryn
  5 out of 5

  :

 179. Jayvee
  2 out of 5

  :

 180. Wanita
  2 out of 5

  :

 181. Lolly
  3 out of 5

  :

 182. Elly
  5 out of 5

  :

 183. Christiana
  5 out of 5

  :

 184. Lynda
  4 out of 5

  :

 185. Joan
  3 out of 5

  :

 186. Sticky
  3 out of 5

  :

 187. Eddie
  5 out of 5

  :

 188. Shirley
  1 out of 5

  :

 189. Maliyah
  4 out of 5

  :

 190. Clara
  4 out of 5

  :

 191. Gump
  5 out of 5

  :

  greatly viagra vs cialis angina chest

 192. Jacalyn
  1 out of 5

  :

 193. Wiseman
  2 out of 5

  :

 194. Jeana
  3 out of 5

  :

 195. Carly
  5 out of 5

  :

 196. Hessy
  2 out of 5

  :

 197. Hessy
  3 out of 5

  :

 198. Zaiyah
  2 out of 5

  :

 199. Forever
  1 out of 5

  :

 200. Thena
  5 out of 5

  :

 201. Tommy
  2 out of 5

  :

 202. Lotta
  2 out of 5

  :

 203. Laquisha
  4 out of 5

  :

 204. Takeo
  3 out of 5

  :

 205. Hippie
  4 out of 5

  :

 206. Etta
  2 out of 5

  :

 207. Kory
  4 out of 5

  :

 208. Bonner
  5 out of 5

  :

 209. Jaclyn
  4 out of 5

  :

 210. Bobbo
  5 out of 5

  :

 211. Luckie
  3 out of 5

  :

 212. Ellyanna
  4 out of 5

  :

 213. Marlien
  4 out of 5

  :

 214. Janai
  3 out of 5

  :

 215. River
  5 out of 5

  :

 216. Keischa
  2 out of 5

  :

 217. Dolley
  5 out of 5

  :

 218. Ladainian
  5 out of 5

  :

 219. Carrieann
  3 out of 5

  :

 220. Monkey
  2 out of 5

  :

 221. Sugar
  1 out of 5

  :

 222. Retta
  4 out of 5

  :

 223. Cathleen
  3 out of 5

  :

 224. Emeline
  1 out of 5

  :

 225. Frankie
  2 out of 5

  :

 226. Trinity
  5 out of 5

  :

 227. Teige
  2 out of 5

  :

 228. Destrey
  1 out of 5

  :

 229. Carlynda
  1 out of 5

  :

 230. Florence
  1 out of 5

  :

 231. Kaedn
  2 out of 5

  :

 232. Deena
  3 out of 5

  :

 233. Servena
  5 out of 5

  :

 234. Margery
  3 out of 5

  :

 235. Makendra
  1 out of 5

  :

 236. Meadow
  3 out of 5

  :

 237. Rope
  2 out of 5

  :

 238. Julissa
  2 out of 5

  :

 239. Nook
  4 out of 5

  :

 240. Trinity
  3 out of 5

  :

 241. Lacey
  5 out of 5

  :

 242. Brandy
  2 out of 5

  :

 243. Darold
  2 out of 5

  :

 244. Bertha
  5 out of 5

  :

 245. Happy
  1 out of 5

  :

 246. Stone
  2 out of 5

  :

 247. Amber
  2 out of 5

  :

 248. Marni
  4 out of 5

  :

 249. Berlynn
  5 out of 5

  :

 250. Kaycee
  4 out of 5

  :

 251. Jayne
  1 out of 5

  :

 252. Elouise
  4 out of 5

  :

 253. Macco
  3 out of 5

  :

 254. Idalia
  1 out of 5

  :

 255. Loran
  1 out of 5

  :

 256. Geralyn
  4 out of 5

  :

 257. Emeline
  5 out of 5

  :

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris sed nulla sed odio tempor pretium.

 258. Kethan
  1 out of 5

  :

 259. Precious
  3 out of 5

  :

 260. Ryne
  4 out of 5

  :

 261. Katty
  2 out of 5

  :

 262. Nettie
  1 out of 5

  :

 263. Trix
  1 out of 5

  :

 264. Minnie
  3 out of 5

  :

 265. Ethanael
  1 out of 5

  :

 266. Cordy
  5 out of 5

  :

 267. Janai
  1 out of 5

  :

 268. Cactus
  3 out of 5

  :

 269. Eddi
  5 out of 5

  :

 270. Tessa
  5 out of 5

  :

 271. Chelsia
  2 out of 5

  :

 272. Tassilyn
  4 out of 5

  :

 273. Carrieann
  2 out of 5

  :

 274. Vinnie
  2 out of 5

  :

 275. Navid
  5 out of 5

  :

 276. Hannah
  3 out of 5

  :

 277. Ollie
  4 out of 5

  :

 278. Justis
  3 out of 5

  :

 279. Daisy
  4 out of 5

  :

 280. Dora
  5 out of 5

  :

 281. Honey
  2 out of 5

  :

 282. Liliam
  3 out of 5

  :

 283. Fanni
  3 out of 5

  :

 284. Keiwan
  5 out of 5

  :

 285. Keyon
  1 out of 5

  :

 286. Candid
  2 out of 5

  :

 287. Moon
  4 out of 5

  :

 288. Marty
  5 out of 5

  :

 289. Jaelyn
  2 out of 5

  :

 290. Nodin
  4 out of 5

  :

 291. Jayna
  4 out of 5

  :

 292. Makailah
  3 out of 5

  :

 293. Tracy
  3 out of 5

  :

 294. Dillanger
  2 out of 5

  :

 295. Debra
  4 out of 5

  :

 296. Kathreen
  5 out of 5

  :

 297. Rita
  1 out of 5

  :

 298. Theresa
  1 out of 5

  :

 299. Digger
  1 out of 5

  :

 300. Alla
  4 out of 5

  :

 301. Lynell
  1 out of 5

  :

 302. Cassara
  2 out of 5

  :

 303. Missi
  2 out of 5

  :

 304. Brandy
  2 out of 5

  :

 305. Blessing
  5 out of 5

  :

 306. Kerryn
  2 out of 5

  :

 307. Destrey
  2 out of 5

  :

 308. Robinson
  5 out of 5

  :

 309. Stitches
  4 out of 5

  :

 310. Brandilyn
  2 out of 5

  :

 311. Gert
  4 out of 5

  :

 312. Titia
  3 out of 5

  :

 313. Earthwind
  3 out of 5

  :

 314. Tess
  2 out of 5

  :

 315. Patience
  5 out of 5

  :

 316. Marsue
  3 out of 5

  :

 317. Viney
  4 out of 5

  :

 318. Issy
  5 out of 5

  :

 319. Destiny
  5 out of 5

  :

 320. Lorren
  2 out of 5

  :

 321. Easter
  4 out of 5

  :

 322. Nelly
  4 out of 5

  :

 323. Jaylin
  3 out of 5

  :

 324. Zaiyah
  2 out of 5

  :

 325. Kailyn
  3 out of 5

  :

 326. Viki
  4 out of 5

  :

 327. Mikel
  1 out of 5

  :

 328. Beatrice
  1 out of 5

  :

 329. Philly
  5 out of 5

  :

 330. Bonner
  3 out of 5

  :

 331. Elora
  4 out of 5

  :

 332. Disney
  4 out of 5

  :

 333. Elora
  3 out of 5

  :

 334. Kaley
  2 out of 5

  :

 335. Paulina
  4 out of 5

  :

 336. Justis
  1 out of 5

  :

 337. Deena
  1 out of 5

  :

 338. Nook
  1 out of 5

  :

 339. Morrie
  3 out of 5

  :

 340. Kierra
  4 out of 5

  :

 341. Deandra
  2 out of 5

  :

 342. Beyonce
  2 out of 5

  :

 343. Kasara
  2 out of 5

  :

 344. Esther
  1 out of 5

  :

 345. Ireland
  5 out of 5

  :

 346. Ollie
  1 out of 5

  :

 347. Anjii
  4 out of 5

  :

 348. Brandie
  5 out of 5

  :

 349. Gloriana
  2 out of 5

  :

 350. Sharleena
  3 out of 5

  :

 351. Sunny
  2 out of 5

  :

 352. Elora
  2 out of 5

  :

 353. Tessa
  1 out of 5

  :

 354. Destry
  3 out of 5

  :

 355. Amelia
  2 out of 5

  :

 356. Takeo
  2 out of 5

  :

 357. Tracy
  1 out of 5

  :

 358. Katty
  4 out of 5

  :

 359. Carlye
  3 out of 5

  :

 360. Donte
  1 out of 5

  :

 361. Smiley
  4 out of 5

  :

 362. Constance
  4 out of 5

  :

 363. Stew
  1 out of 5

  :

 364. Nevaeh
  3 out of 5

  :

 365. Raynoch
  2 out of 5

  :

 366. Gert
  1 out of 5

  :

 367. Anitra
  5 out of 5

  :

 368. Lucky
  1 out of 5

  :

 369. Brandywine
  1 out of 5

  :

 370. Tilly
  5 out of 5

  :

 371. Leaidan
  2 out of 5

  :

 372. Channery
  3 out of 5

  :

 373. Liza
  3 out of 5

  :

 374. Boston
  4 out of 5

  :

 375. Jonay
  5 out of 5

  :

 376. Roxanna
  5 out of 5

  :

 377. Bryson
  3 out of 5

  :

 378. Champ
  3 out of 5

  :

 379. Jeslyn
  4 out of 5

  :

 380. Nollie
  3 out of 5

  :

 381. Xexilia
  4 out of 5

  :

 382. Belle
  5 out of 5

  :

 383. Janai
  3 out of 5

  :

 384. Mena
  2 out of 5

  :

 385. Marlee
  1 out of 5

  :

 386. Lucy
  1 out of 5

  :

 387. Fantine
  1 out of 5

  :

 388. Patsy
  5 out of 5

  :

 389. Darold
  2 out of 5

  :

 390. Deandre
  4 out of 5

  :

 391. Jayden
  5 out of 5

  :

 392. Carrie
  1 out of 5

  :

 393. Missy
  3 out of 5

  :

 394. Gertrude
  2 out of 5

  :

 395. Ireland
  3 out of 5

  :

 396. Gracelin
  4 out of 5

  :

 397. Teiya
  2 out of 5

  :

 398. Lavigne
  2 out of 5

  :

 399. Cordy
  2 out of 5

  :

 400. Lisa
  3 out of 5

  :

 401. Unity
  5 out of 5

  :

 402. Kalin
  1 out of 5

  :

 403. Bobby
  3 out of 5

  :

 404. Kaylynn
  5 out of 5

  :

 405. Jayce
  2 out of 5

  :

 406. Christina
  3 out of 5

  :

 407. Debra
  5 out of 5

  :

 408. Libby
  4 out of 5

  :

 409. Latoya
  5 out of 5

  :

 410. Jenibelle
  1 out of 5

  :

 411. Ivalene
  2 out of 5

  :

 412. Jaylene
  5 out of 5

  :

 413. Fanny
  4 out of 5

  :

 414. Arnie
  5 out of 5

  :

 415. Keydren
  5 out of 5

  :

 416. Priest
  2 out of 5

  :

 417. Kenelm
  5 out of 5

  :

 418. Bucky
  4 out of 5

  :

 419. Melvina
  3 out of 5

  :

 420. Jenibelle
  2 out of 5

  :

 421. Janeece
  1 out of 5

  :

 422. Sukey
  4 out of 5

  :

 423. Nibby
  1 out of 5

  :

 424. Adonica
  2 out of 5

  :

 425. Amberly
  3 out of 5

  :

 426. Jannika
  1 out of 5

  :

 427. Mikel
  4 out of 5

  :

 428. Aira
  2 out of 5

  :

 429. Medford
  5 out of 5

  :

 430. Jenny
  5 out of 5

  :

 431. Idana
  2 out of 5

  :

 432. Alla
  2 out of 5

  :

 433. Gerri
  2 out of 5

  :

 434. Jahlin
  4 out of 5

  :

 435. Chassidy
  3 out of 5

  :

 436. Lettie
  1 out of 5

  :

 437. Azia
  5 out of 5

  :

 438. Nibby
  5 out of 5

  :

 439. Stretch
  5 out of 5

  :

 440. Staysha
  3 out of 5

  :

 441. Sonny
  3 out of 5

  :

 442. Charla
  3 out of 5

  :

 443. Rope
  3 out of 5

  :

 444. Kaylie
  2 out of 5

  :

 445. Margaretta
  1 out of 5

  :

 446. Lottie
  5 out of 5

  :

 447. Jaylene
  4 out of 5

  :

 448. Ranessa
  3 out of 5

  :

 449. Trinity
  3 out of 5

  :

 450. Benon
  2 out of 5

  :

 451. Tayten
  3 out of 5

  :

 452. Yelhsa
  2 out of 5

  :

 453. Ival
  4 out of 5

  :

 454. Addy
  2 out of 5

  :

 455. Jody
  1 out of 5

  :

 456. Titia
  1 out of 5

  :

 457. Dayanara
  3 out of 5

  :

 458. Keshawn
  1 out of 5

  :

 459. Digger
  5 out of 5

  :

 460. Jobeth
  1 out of 5

  :

 461. Hessy
  2 out of 5

  :

 462. Florence
  2 out of 5

  :

Add a review

Top